Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

BRAND NAME I

BRAND NAME II

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

KHỚP NỐI TRỤC GEAR JAC

mỗi trang
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SHM/SFM

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SHM/SFM

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 19 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SSMB/SEMB

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SSMB/SEMB

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 27 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SAM

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SAM

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 11 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SEM/CEM

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SEM/CEM

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 44 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SSM/CCM

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE SSM/CCM

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 13 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GFO/GFR

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GFO/GFR

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 16 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GDBW/GSBW

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GDBW/GSBW

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 22 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GDS

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GDS

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 12 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GS/GSL

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GS/GSL

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 13 lượt
KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GD/GDL

KHỚP NỐI TRỤC BÁNH RĂNG JAC GEAR TYPE GD/GDL

• Khớp nối bánh răng Jac về cơ bản phù hợp với "Khớp nối trục kiểu bánh răng" được chỉ định bởi KS ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) và các tiêu chuẩn khác được thiết kế thêm để chúng hiển thị hiệu suất cao hơn. • Với khả năng xử lý tải nặng, khớp nối bánh răng Jac nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều so với bất kỳ khớp nối nào khác. • Tiếng ồn hoặc rung động hầu như không được tạo ra ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao.
0985.288.164 19 lượt

Top

   (0)