Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

BRAND NAME I

BRAND NAME II

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Sản phẩm

mỗi trang
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY NÉN KHÍ CHÂU ÂU| 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY NÉN KHÍ CHÂU ÂU| 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY BƠM | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY BƠM | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MOTOR | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MOTOR | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 3 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC TIỆN| 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC TIỆN| 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC SCM | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC SCM | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 3 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC CHINA | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC CHINA | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC HÀN QUỐC | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY CNC HÀN QUỐC | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 3 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY QUAY | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY QUAY | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 4 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY DẬP | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 CHO MÁY DẬP | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 15 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 15 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG BUSH | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG BUSH | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 5 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG BECKER | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG BECKER | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG HOKAIDO | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG HOKAIDO | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG ULVAC | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG ULVAC | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG GARDNER DENVER | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG GARDNER DENVER | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG KHÔ | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG CÓ DẦU | 0985288164

KHỚP NỐI LINH HOẠT N-EUPEX 140 MÁY BƠM CHÂN KHÔNG CÓ DẦU | 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
죠카플링FLENDER N-EUPEX 140 | GERMANY

죠카플링FLENDER N-EUPEX 140 | GERMANY

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 0 lượt
죠카플링FLENDER SERIES N-EUPEX | GERMANY

죠카플링FLENDER SERIES N-EUPEX | GERMANY

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 88 lượt
JAW Shaft Coupling FLENDER N-EUPEX 140 | GERMANY

JAW Shaft Coupling FLENDER N-EUPEX 140 | GERMANY

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
JAW 联轴器N-EUPEX 140 FLENDER | GERMANY

JAW 联轴器N-EUPEX 140 FLENDER | GERMANY

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
ジョー カップリングN-EUPEX 140 FLENDER | GERMANY

ジョー カップリングN-EUPEX 140 FLENDER | GERMANY

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
Khớp nối/vòng đệm linh hoạt nhựa N-EUPEX 140

Khớp nối/vòng đệm linh hoạt nhựa N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
Khớp nối/vòng đệm nhựa N-EUPEX 140

Khớp nối/vòng đệm nhựa N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
Khớp nối/vòng đệm nhựa N-EUPEX 140

Khớp nối/vòng đệm nhựa N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
Size N-EUPEX 140

Size N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 0 lượt
KHỚP NỐI N-EUPEX 140

KHỚP NỐI N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
KHỚP NỐI N-EUPEX 140

KHỚP NỐI N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 0 lượt
KHỚP NỐI TRỤC N-EUPEX 140

KHỚP NỐI TRỤC N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 1 lượt
CATALOG PDF N-EUPEX 140

CATALOG PDF N-EUPEX 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 0 lượt
N-EUPEX 140 couplings flexible shaft connections

N-EUPEX 140 couplings flexible shaft connections

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 0 lượt
Khớp nối nhựa N-EUPEX 140 cho motor

Khớp nối nhựa N-EUPEX 140 cho motor

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 3 lượt
Khớp nối linh hoạt N-EUPEX | Call 0985288164

Khớp nối linh hoạt N-EUPEX | Call 0985288164

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 2 lượt
Khớp nối linh hoạt N-EUPEX | Model 140

Khớp nối linh hoạt N-EUPEX | Model 140

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 0 lượt
Khớp nối linh hoạt N-EUPEX | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Khớp nối linh hoạt N-EUPEX | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

• Khớp nối N-EUPEX có độ xoắn cao khi hoạt động • Khớp nối N-EUPEX được làm bằng gang chất lượng cao • Thích hợp sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ • Dải mô-men xoắn danh định từ TKN = 12 Nm đến 85.000 Nm với 23 size • Phạm vi nhiệt độ từ –50 ° C đến +100 ° C
0985.288.164 0 lượt

Top

   (0)