" />

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

Mr.Hải - 0985288164

BRAND NAME I

BRAND NAME II

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

KHỚP NỐI JAC-KOREA

mỗi trang
COUPLINGS JAC | KOREA

COUPLINGS JAC | KOREA

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 14 lượt
COUPLINGS JAC CR | KOREA

COUPLINGS JAC CR | KOREA

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 12 lượt
COUPLINGS JAC CR 90100 | KOREA

COUPLINGS JAC CR 90100 | KOREA

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 13 lượt
COUPLINGS JAC | HÀN QUỐC

COUPLINGS JAC | HÀN QUỐC

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 12 lượt
COUPLINGS JAC CR | HÀN QUỐC

COUPLINGS JAC CR | HÀN QUỐC

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 11 lượt
COUPLINGS JAC CR 90100 | HÀN QUỐC

COUPLINGS JAC CR 90100 | HÀN QUỐC

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
Khớp nối JAC CR 90100 | KOREA

Khớp nối JAC CR 90100 | KOREA

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 12 lượt
COUPLINGS JAC | VIỆT NAM

COUPLINGS JAC | VIỆT NAM

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
COUPLINGS JAC CR | VIỆT NAM

COUPLINGS JAC CR | VIỆT NAM

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 12 lượt
COUPLINGS JAC CR 90100 | VIỆT NAM

COUPLINGS JAC CR 90100 | VIỆT NAM

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 22 lượt
COUPLINGS JAC | MINH PHÚ

COUPLINGS JAC | MINH PHÚ

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 14 lượt
COUPLINGS JAC CR | MINH PHÚ

COUPLINGS JAC CR | MINH PHÚ

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 11 lượt
COUPLINGS JAC CR 90100 | MINH PHÚ

COUPLINGS JAC CR 90100 | MINH PHÚ

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 12 lượt
COUPLINGS JAC | 0985288164

COUPLINGS JAC | 0985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
COUPLINGS JAC | hoanghai@minhphuco.vn

COUPLINGS JAC | hoanghai@minhphuco.vn

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
SERIES CR | 0985288164

SERIES CR | 0985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
SERIES CR | MINH PHU ENGINEERING & SERVICE CO., LTD

SERIES CR | MINH PHU ENGINEERING & SERVICE CO., LTD

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 12 lượt
SERIES CR 90100 | MINH PHU ENGINEERING & SERVICE CO., LTD

SERIES CR 90100 | MINH PHU ENGINEERING & SERVICE CO., LTD

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
SERIES CR 90100 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

SERIES CR 90100 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
SERIES CR 90100 | Email: hoanghai@minhphuco.vn

SERIES CR 90100 | Email: hoanghai@minhphuco.vn

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 11 lượt
http://www.jacoup.co.kr/ | Contact: +84985288164

http://www.jacoup.co.kr/ | Contact: +84985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
http://www.jacoup.co.kr/ | Email: hoanghai@minhphuco.vn

http://www.jacoup.co.kr/ | Email: hoanghai@minhphuco.vn

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
Jaw Coupling | Series CR 90100

Jaw Coupling | Series CR 90100

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
Coupling CR 90100 | 0985288164

Coupling CR 90100 | 0985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
Coupling JAC KOREA | http://khopnoicongnghiep.com/kho-p-no-i-jac-korea-479871s.html

Coupling JAC KOREA | http://khopnoicongnghiep.com/kho-p-no-i-jac-korea-479871s.html

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 0 lượt
Website JAC KOREA | http://khopnoicongnghiep.com/

Website JAC KOREA | http://khopnoicongnghiep.com/

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 8 lượt
Đại diện JAC KOREA | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Đại diện JAC KOREA | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
Đại diện JAC KOREA ở việt nam | LH: 0985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

Đại diện JAC KOREA ở việt nam | LH: 0985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
Đại lý JAC KOREA | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Đại lý JAC KOREA | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
Đại lý JAC KOREA ở việt nam | LH: 0985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

Đại lý JAC KOREA ở việt nam | LH: 0985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 28 lượt
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở VIỆT NAM LH: 0985288164

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở VIỆT NAM LH: 0985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở HÀ NỘI LH: 0985288164

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở HÀ NỘI LH: 0985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 10 lượt
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở ĐÃ NẴNG LH: 0985288164

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở ĐÃ NẴNG LH: 0985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở HỒ CHÍ MINH/SÀI GÒN LH: 0985288164

ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG JAC KOREA Ở HỒ CHÍ MINH/SÀI GÒN LH: 0985288164

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
AGENT JAC KOREA IN VIET NAM | Contact: +84985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

AGENT JAC KOREA IN VIET NAM | Contact: +84985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt
AGENCY JAC KOREA IN VIET NAM | Contact: +84985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

AGENCY JAC KOREA IN VIET NAM | Contact: +84985288164 – Email: hoanghai@minhphuco.vn

• Khớp nối hàm (JAW) JAC có tính linh hoạt xoắn và lệch hướng để truyền mômen dương. • Chúng chống thủng. Rung động và sốc khi vận hành được giảm thiểu và giảm thiểu một cách hiệu quả. • Cài đặt và sửa chữa rất dễ dàng.
0985.288.164 9 lượt

Top

   (0)